Välkommen till Bridgeklubben Björkens hemsida

BK Björken är belägen i Umeå, Västerbotten. Klubben har funnits sedan Januari 1995 då den skapades genom en sammanslagning av Umeå BS, BK Universum och BK Alert. Vi har nu ca 190 medlemmar.

Dessa sidor är upplagda för att ge information till bridgespelare runt om i landet om större tävlingar typ silver/guldtävlingar under helger samt om vår bridgevecka. Vi vill även locka in de spelare som passerar Umeå under vardagsveckan till spel på någon av våra spelkvällar.

BK Björkens klubblokal på Moritzvägen 2
Här finns vi:

Moritzvägen 2
902 32 Umeå

Samma kvarter
som OK-haga

Tel: 090-13 88 11